Τα προγράμματα επιχειρηματικής και διοίκησης στην Κίνα διδάσκουν στα αγγλικά τους σπουδαστές διεθνών σπουδών

Η είσοδος ανοίγει! Καλώς ήλθατε!

Οικονομικά:

Οικονομικών, Οικονομικών, Οικονομικών, Οικονομικών, Οικονομικών, Οικονομικών, Οικονομικών, Οικονομικών, Ηλεκτρονικών Εμπορικών, Οικονομικών, Οικονομικών, Οικονομικών, Οικονομικών, Οικονομικών, Οικονομικών, Μάρκετινγκ και Σχεδιασμός, Αθλητική Οικονομία και Διαχείριση, Διαχείριση της Αγροτικής Οικονομίας, Οικονομική και Διαχείριση της Τεχνολογίας, Εκπαιδευτική Οικονομία και Διαχείριση, Δασική Οικονομία & Διοίκηση, Αξιολόγηση Περιουσιακών Στοιχείων, Ποσοτική Οικονομία, Περιφερειακή Οικονομία, Οικονομική Εργασίας, Συγκριτική Οικονομία, Δασική Οικονομία

Χρηματοδότηση:

Δημόσια Οικονομικά, Φορολογία, Χρηματοοικονομικά και Αξίες, Διεθνή Χρηματοοικονομικά,

Χρηματοοικονομική Μηχανική, Ασφάλειες, Διαχείριση Πιστώσεων, Οικονομία και Οικονομικά, Επενδυτική και Χρηματοοικονομική Διαχείριση, Χρεόγραφα και Futures

Οικονομικά και εμπόριο:

Διεθνής Οικονομία και Εμπόριο

Διοίκηση Επιχειρήσεων:

Διοίκηση Επιχειρήσεων (BBA, MBA), Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού, Λογιστική, Έλεγχος, Οικονομική Διαχείριση, Διαχείριση Μάρκετινγκ, Μάρκετινγκ και Σχεδιασμός, Εργασιακές Σχέσεις, Αξιολόγηση Περιουσιακών Στοιχείων, Διαχείριση Ακινήτων, και διαχείριση, επιχειρησιακή επικοινωνία εικόνας, σχεδιασμός και διαχείριση μέσων

Διαχείριση Ηλεκτρονικού Εμπορίου:

Διεθνείς Επιχειρήσεις, Ηλεκτρονικό Εμπόριο, Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Νομοθεσία

Διαχειριση μεταφορών:

Διαχείριση Προμηθειών, Διαχείριση Logistics

Διαχείριση Μηχανικών:

Ποιοτικός Έλεγχος, Διαχείριση Μηχανικών, Ανάπτυξη και Διαχείριση Ακινήτων, Διαχείριση Πληροφοριών και Πληροφοριακό Σύστημα, Διαχείριση Τυποποίησης, Διαχείριση Επιστήμης και Μηχανικής

Διαχείριση τουρισμού:

Διοίκηση Τουρισμού, Διαχείριση Φιλοξενίας, Τουρισμός Εξωτερικού

NOTICE

2020 Admission is opening !
Full Scholarship is available for Medical Master, Phd,
Bachelor of Pharmacy, Medicine

Read more......

Contact us