საინჟინრო პროგრამები ჩინურ ენაზე ასწავლიდა ინგლისურ ენაზე საერთაშორისო სტუდენტებისათვის

მიღება იხსნება! კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება საერთაშორისო სტუდენტებს!

მექანიკური ინჟინერია

საავტომობილო საინჟინრო

ინსტრუმენტი და მეტრი

მასალები

ენერგია და სიმძლავრე

ელექტრო და ელექტროენერგია

ელექტრონული ინფორმაცია და კომუნიკაცია

ავტომატიკა

კომპიუტერი

სამოქალაქო ინჟინერია

წყლის კონსერვაცია

გამოკითხვა და რუკები

ქიმიური და ფარმაცევტული

გეოლოგია

სამთო

ტექსტილი

მსუბუქი მრეწველობა

ტრანსპორტირება

რკინიგზის ტრანსპორტირება

მილსადენის ტრანსპორტირება

პორტი ტრანსპორტირება

ურბანული სარკინიგზო ტრანსპორტირება

ნავიგაცია და მარინე ინჟინერია

აერონავტიკა და ასტრონავტიკა საინჟინრო

გარემო

არქიტექტურა

უსაფრთხოების მეცნიერება და საინჟინრო

საზოგადოებრივი უსაფრთხოების ტექნიკა

მეტეოროლოგია

ბიოინჟინერია და ბიოსამედიცინო ინჟინერია

სოფლის მეურნეობის საინჟინრო

სატყეო ინჟინერია

სურსათის მეცნიერება და საინჟინრო

NOTICE

2020 Admission is opening !
Full Scholarship is available for Medical Master, Phd,
Bachelor of Pharmacy, Medicine

Read more......

Contact us