Programy inżynierskie w języku chińskim prowadzone w języku angielskim dla studentów zagranicznych

Wstęp rozpoczyna się! Zapraszamy studentów zagranicznych!

Inżynieria mechaniczna

Inżynieria samochodowa

Instrument i miernik

Materiały

Energia i moc

Elektryczne i elektryczne

Informacje elektroniczne i komunikacja

Automatyzacja

Komputer

Inżynieria lądowa

Konserwacja wody

Geodezja i mapowanie

Chemiczny i farmaceutyczny

Geologia

Górnictwo

Tekstylia

Przemysł lekki

Transport

Transport kolejowy

Transport rurociągów

Transport portowy

Miejski transport kolejowy

Nawigacja i inżynieria morska

Inżynieria aeronautyki i astronautyki

Środowisko

Architektura

Nauka o bezpieczeństwie i inżynieria

Technologia bezpieczeństwa publicznego

Meteorologia

Inżynieria Bioinżynieryjna i Biomedyczna

Inżynieria rolnicza

Inżynieria leśnictwa

Nauka o żywności i inżynieria

 
NOTICE

2020 Admission is opening !
Full Scholarship is available for Medical Master, Phd,
Bachelor of Pharmacy, Medicine

Read more......

Contact us