προγράμματα Μηχανικών στην Κίνα διδάσκονται στα αγγλικά για τους ξένους φοιτητές

1. Μηχανική

Μηχανολόγων Μηχανικών, Μηχανολόγων Σχεδιασμός Κατασκευή και Αυτοματισμού, Micro Electro Μηχανολόγων System Engineering, τεχνολογίας μηχανήματα, ψηφιακό έλεγχο, Mold Σχεδιασμός και Κατασκευή, ηλεκτρική μηχανή και Electric Appliance, Δομικών Έργων, υλικό που αποτελεί και Μηχανικών Ελέγχου, Mechatronic Μηχανικών, Βιομηχανική Μηχανική, εξοπλισμός και Μηχανική ελέγχου, Μηχανολόγων και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Μηχανικών Αθλητικά Είδη, Fluid Μηχανήματα, Εμβιομηχανική Μηχανική, ενσωματωμένο σύστημα

2. αυτοκινήτων

Επιθεώρηση αυτοκινήτων και Τεχνολογίας συντήρησης, αυτοκινήτων Κατασκευή και Τεχνολογίας Συνέλευση, Μηχανικής Αυτοκινήτων

3. Μέσο και μετρητής

Μέτρηση και Ελέγχου Τεχνολογίας και, Μέσο και μετρητής Μηχανικών

4. Υλικά

Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών, Υλικό Φυσικής, Υλικών Χημείας, Μεταλλουργών Μηχανικών, μεταλλικό υλικό Μηχανικών, ανόργανα μη μεταλλικά υλικά Μηχανικών, Πολυμερών και Μηχανικής Υλικών, Σύνθετα Υλικά και Μηχανική, Τεχνολογία Συγκόλλησης και Τεχνολογίας, Νάνο και Τεχνολογίας Υλικών, Functional Materials, Νέα Ενέργεια Υλικά και συσκευές, Γεμολογία και Τεχνολογίας Υλικών, Σκόνη Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών, Βιολογικών Υλικών, τις ορυκτές ύλες, Hollow Fiber μεμβράνης, Μη καταστροφική τεχνολογία ελέγχου, Ανανεώσιμες Επιστήμης και Τεχνολογίας πόρων, Βιομιμητική Υλικά, Δομικά Υλικά Μηχανική Τεχνολογία, Δομικά Υλικά, τεχνολογία μεμβρανών

5. Ενέργεια και Ισχύς

Ενέργειας και Μηχανικής Ισχύος, Νέα Ενέργεια Επιστήμης και Τεχνολογίας, Ενέργειας και Μηχανικής Συστημάτων Περιβαλλοντικής, Θερμική Μηχανική, η αιολική ενέργεια και μηχανική ενέργεια, Ηλιακή Ενέργεια, Αποθήκευση Ενέργειας, Clean Energy, ψύξης και ψυχρού Τεχνολογία Αποθήκευσης

6. Ηλεκτρικά και Electric Power

Πηγή φωτός και φωτισμού, Smart Grid Πληροφορίες Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Αυτοματισμού, Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία και μικροκυμάτων Τεχνολογίας, υψηλή τάση μόνωσης Μηχανικών, Electric Power Engineering Management

7. Ηλεκτρονική Πληροφόρηση και Επικοινωνία

Υποβρύχια Ακουστική Μηχανική, Ακουστική μηχανική, Ηλεκτρονικής και Συστημάτων Πληροφορικής, Ηλεκτρονικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Μηχανικών Επικοινωνίας, Μικροηλεκτρονικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Οπτικοηλεκτρονικός Πληροφορικής και Μηχανική, Μηχανική, Ηλεκτρονική τεχνολογία συσκευασίας, ηλεκτρομαγνητικό κύμα Διάδοση και Antenna, Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία και Ασύρματη Τεχνολογία, Επεξεργασία σήματος και Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών Μηχανικών με τη Διοίκηση, Ραδιοφωνίας και τηλεόρασης Μηχανικών, Σχεδιασμός Ολοκληρωμένων κυκλωμάτων και συστήματος Ολοκλήρωσης, κενού Electronic Technology, Οπτικών ινών Communications, Ταχυδρομική ανακοίνωση, προγραμματισμένη ενεργοποίηση Τεχνολογίας, Δορυφορική Ψηφιακή Τεχνολογία, Mobile Technology Επικοινωνία, Δίκτυο Επικοινωνίας και εξοπλισμός, Ηχοληψία, οθόνη υγρών κρυστάλλων και Οπτικοηλεκτρονικός Τεχνολογίας

8. Αυτοματισμού

Τεχνολογία Ελέγχου Αυτοματισμού

9. Υπολογιστών

Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών, Μηχανική Λογισμικού, Μηχανική Δικτύων, Ασφάλεια Πληροφοριών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Διαδίκτυο των Πραγμάτων Μηχανικών, Ψηφιακή Τεχνολογία Media, Intelligence Επιστήμης και Τεχνολογίας, Χωρικών Πληροφοριών και Ψηφιακής Τεχνολογίας, Evolved Packet Core, Κοινωνική Πληροφορική, Computer Ολοκληρωμένο Σύστημα Παραγωγής , Τεχνητή Νοημοσύνη, Τεχνολογία Τηλεπισκόπησης

10. Πολιτικών Μηχανικών

Πολιτικών Μηχανικών, Κτίριο Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Μηχανικής Εφαρμογών, ύδρευσης και αποχέτευσης, Κατασκευή ηλεκτρικής ενέργειας και πληροφοριών, Road, Γέφυρα και ποταμών διασχίζουν Μηχανικών, Πόλη Underground Space Engineering, Δημοτική Μηχανικών, Χωροταξίας, Πυρόσβεση Μηχανικών, Μηχανικών Urban Gas Technology, Highway μηχανοποίηση Τεχνολογίας για την Κατασκευή

Conservancy 11. Νερό

Harbor εσωτερικών πλωτών οδών και Παράκτιας Μηχανικής, Υδραυλικής και του ποταμού Dynamics, Hydro Δομή Μηχανικών, Urban Water Conservancy, Αγροτική Water Technology Conservancy, άρδευσης και αποχέτευσης Τεχνολογίας, το Project Νερό, Υδατικών Πόρων και υδροηλεκτρική Μηχανικών, Υδρολογίας και Υδατικών Πόρων Μηχανικών ποταμό Μηχανικών Διαχείρισης, Εξοπλισμός και Διαχείριση των υδροηλεκτρικός σταθμός

12. Τοπογράφων και Χαρτογράφηση:

Τοπογράφων και Χαρτογράφηση Μηχανικών, Τηλεπισκόπηση Επιστήμη και Τεχνολογία, Μηχανική πλοήγησης, Γεωδαισίας και Τοπογράφων Μηχανικών, Φωτογραμμετρίας

13. Χημεία και φαρμακευτική:

Χημικών Μηχανικών και Τεχνολογίας, Ενέργειας Χημικών Μηχανικών, Επιστήμης Πόρων Ανακύκλωση και Μηχανικών, Χημικών Μηχανικών και Βιομηχανικής Βιοτεχνολογίας, Polymer Technology Παραγωγή, Χημικά Εξοπλισμός και μηχανήματα, Οργανική Χημική Τεχνολογία Παραγωγής, Fine Chemicals Τεχνολογίας Παραγωγής, πετροχημικών τεχνολογία παραγωγής, Petroleum Refining Technology, Chemical Fiber Τεχνολογίας Παραγωγής

14. Γεωλογία:

Γεωλογική Μηχανικών, Εξερεύνηση Τεχνολογία και Μηχανική, Resource Εξερεύνηση Μηχανική, Γεωτεχνική Μηχανική, Υπόγεια Επιστήμης και Τεχνολογίας

15. Ορυχεία:

Μεταλλευτικής, Μηχανική Πετρελαίου, πετρελαίου και φυσικού αερίου αποθήκευση και μεταφορά Μηχανική, Ψηφιακή Mine, Μηχανικής Ορυκτών, Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, κοιτασμάτων πετρελαίου και Μηχανικών Ανάπτυξης αερίου, Ορυκτολογίας, Γεώτρηση Μηχανικών

16. Κλωστοϋφαντουργία:

Textile Engineering, Σχέδιο Μόδας και Τεχνολογίας, μη υφασμένα υλικά και Τεχνολογίας, Επιθεώρησης και Εμπορίου της κλωστοϋφαντουργίας, της κλωστοϋφαντουργίας Χημείας και Πεθαίνοντας και φινιρίσματος Μηχανικών

17. φως Βιομηχανία

Φως Χημικών Μηχανικών, Συσκευασία Μηχανικών, Μηχανικών εκτύπωση, βαφή και φινιρίσματος Τεχνολογίας, Γεύση και Τεχνολογίας άρωμα, πολτοποίηση και Χαρτί Κάνοντας Τεχνολογία, Εκδόσεις και Έκδοση, δέρμα Σχεδιασμού και Τεχνολογίας, Πολυμερών Υλικών Βιομηχανία Τεχνολογία, Electronic Technology Publishing, Light Τεχνολογίας Βιομηχανίας και Μηχανικών

18. Μεταφορές:

Μεταφορές, Μηχανική Traffic, Logistics Engineering, Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής, Εξοπλισμός Μεταφορών και Τεχνολογίας Ελέγχου

19. Σιδηροδρομικές Μεταφορές:

Οχήματα Σιδηροδρόμων, σιδηροδρομικό Μηχανικών Τεχνολογίας, της κυκλοφορίας των σιδηροδρόμων και Διοίκησης, των σιδηροδρόμων ανακοίνωση Signal, σιδηροδρομικής μηχανής του οχήματος, High Speed ​​Τεχνολογίας Σιδηροδρόμων, ηλεκτροκίνησης Τεχνολογίας Σιδηροδρόμων

20. Αγωγός Μεταφοράς:

Αγωγός Διαχείριση Μεταφορών, αγωγός Τεχνικών Έργων, αγωγός Engineering Technology

21. Λιμάνι Μεταφορές:

Port Διοίκηση Logistics, Λιμάνι Engineering Technology, Port Management Service, το λιμάνι και Διαχείρισης Ναυτιλία, Εκτελωνισμοί και Διεθνών Μεταφορών, Container Διαχείριση Μεταφορών, Port Logistics Εξοπλισμός και Αυτόματος Έλεγχος

22. Αστική Σιδηροδρομικών Μεταφορών:

Οικιστικού Ελέγχου της σιδηροδρομικής διαμετακόμισης, των αστικών σιδηροδρομικής διαμετακόμισης Engineering Technology, Urban σιδηροδρομικής διέλευσης οχημάτων, λειτουργία και διαχείριση των αστικών σιδηροδρομικής διέλευσης

23. πλοήγησης και Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών:

Navel Αρχιτεκτονική και Ocean Engineering, θαλάσσιοι πόροι Αξιοποίηση Τεχνολογίας, Ocean Μηχανική Πετρελαίων και φυσικού αερίου, Τεχνολογία Πλοήγηση, Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών, διάσωσης και διάσωσης Μηχανικών Πλοίων Ηλεκτρονικών και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, πλωτών Engineering Technology, Επιθεώρησης Σκαφών

24. Αεροδιαστημική

Αεροναυτικής και Αστροναυτικής Μηχανικών, Flight Σχεδιασμός Οχημάτων Μηχανικών και Μηχανικών, Aerocraft Κατασκευή Μηχανικών, Flight προώθησης οχημάτων Μηχανικών Αεροσκαφών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Υποστήριξη της Ζωής, της Αεροπορίας τεχνολογίας της επικοινωνίας, διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας, Αεροπορίας Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Τεχνολογία, Flight Τεχνολογία, Μεταφορές Logistics

25. Περιβάλλον:

Περιβαλλοντικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Περιβάλλοντος Οικολογική Μηχανική, Πόρων και Περιβάλλοντος Επιστήμη, την προστασία του περιβάλλοντος και τεχνικού εξοπλισμού, την ποιότητα των υδάτων Επιστήμης και Τεχνολογίας, Green Technologies, Βιομηχανική Οικολογία, Προστασία από την Ακτινοβολία και Μηχανικών Περιβάλλοντος, Περιβαλλοντική Τηλεπισκόπηση

26. Αρχιτεκτονική:

Αρχιτεκτονική, Αστικής και Αγροτικής Χωροταξίας, Αρχιτεκτονικής Τοπίου, Μηχανική Προστασία για ιστορικό κτίριο, χαμηλό κτίριο Carbon, Μηχανική Επίβλεψη, Κατασκευή εξοπλισμού Engineering Technology, Engineering κόστος, Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, θέρμανσης και εξαερισμού και κλιματισμού Μηχανικών Τεχνολογίας, Κτίριο Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τεχνολογίας

27. Επιστήμης και Τεχνολογίας για την Ασφάλεια των

Μηχανική ασφάλεια, την πρόληψη των καταστροφών και τη μείωση Μηχανικών και Μηχανικών Προστατευτικά

28. Τεχνολογία Δημόσιας Ασφάλειας:

Φωτιά Μηχανικών, Δημόσιας Τάξης της Audio-Visual Technology, Ασφάλεια Δικτύων και Επιβολής του Νόμου, Command and Technology διάσωσης,

29. Μετεωρολογία:

Lightning Επιστήμης και Τεχνολογίας, Lightning-Απόδειξη Τεχνολογίας, Εφαρμοσμένη Μετεωρολογία Τεχνολογία, Ατμοσφαιρικής Τηλεπισκόπησης, Ατμοσφαιρική Ανίχνευση

30. Εμβιομηχανική και Βιοϊατρική Τεχνολογία:

Βιοϊατρική Τεχνολογία, Φαρμακευτική Μηχανικών, Stem Cell Μηχανικών, Μηχανικών του αναπαραγωγικού, Εμβιομηχανική, Προσθετική Ορθοπεδικά Μηχανική, Βιοτεχνολογία

31. Γεωργία Μηχανική:

Γεωργικής Μηχανικής, Γεωπονικό μηχανοποίηση και η αυτοματοποίηση της, γεωργικά Ηλεκτροκίνηση, Αγροτική Νερό Conservancy έργου, αγροτικό κτίριο Περιβάλλοντος και Ενέργειας Μηχανικών, γεωργικά Τηλεπισκόπησης

32. Δασική Μηχανική:

Δάσος Μηχανικών, Ξύλο Επιστήμης και Τεχνολογίας, Χημική Βιομηχανία Δασικών Προϊόντων

33. Τρόφιμα Επιστήμη και Τεχνολογία:

Τρόφιμα Επιστήμης και Τεχνολογίας, Μηχανικής Τροφίμων, Μηχανική Γαλακτοκομικά, Wine Κάνοντας Μηχανικών, Ζάχαρη Κατασκευή Μηχανικών, Ζύμωση Τεχνολογίας, σταφυλιών και Μηχανικών Κρασί, Ποιότητα και ασφάλεια τροφίμων, τα τρόφιμα Διατροφή και ανίχνευσης, σιτηρών και αποθήκευσης πετρελαίου και Τεχνολογία Ανίχνευσης

NOTICE

2020 Admission is opening !
Full Scholarship is available for Medical Master, Phd,
Bachelor of Pharmacy, Medicine

Read more......

Contact us